Gegevensbeschermingsverklaring / Data Privacy Statement HSV Catch

HSV Catch verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door HSV Catch.

Wat zijn persoonsgegevens? Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt HSV Catch persoonsgegevens? HSV Catch verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van HSV Catch
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij HSV Catch of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? Alle organisatieonderdelen van HSV Catch verwerken persoonsgegevens in Sportlink, het administratieve bronsysteem/applicatie van de KNBSB die HSV Catch verplicht is te gebruiken en de daaraan gerelateerde applicaties zoals de website van HSV Catch en de mobiele app “KNBSB Competitie”. Zelf kun je dit ook – nadat je bent geregistreerd als lid bij HSV Catch – en heb je via de mobiele app “KNBSB Competitie” inzicht in de persoonsgegevens die HSV Catch van jou registreert en heb je de mogelijkheid en zorgplicht om bij te dragen voor de juiste registratie van jouw persoonsgegevens.

Voor de administratie van de Catch Up nieuwsbrief houdt de communicatie commissie een separate administratie van voornaam, achternaam naam en emailadres bij.

Waarvoor verwerkt HSV Catch persoonsgegevens? Als je lid wilt worden van HSV Catch of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van HSV Catch bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en email / adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren via onze nieuwsbrief Catch Up over een nieuwe activiteit van Catch, regio of vanuit HSV Catch. Wil je niet benaderd worden voor deze nieuwsbrief? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, teamindelingen, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt HSV Catch ook bijzondere persoonsgegevens? Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in geval dat je een coach rol vervult.

HSV Catch controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat HSV Catch met mijn persoonsgegevens om? Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in de mobiele app “KNBSB Competitie” met je Catch-account kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met je team, terugvinden en bewerken.

Daarnaast hebben vanuit HSV Catch een aantal functionarissen (de wedstrijdsecretaris, de ledenadministratie en de penningmeester) toegang tot de administratie in Sportlink en kunnen daarmee jouw gegevens inzien. Bepaalde vrijwilligers zoals Coaches kunnen op verzoek aan de ledenadministratie inzicht krijgen in bepaalde persoonsgegevens zoals jouw telefoonnummer en jouw emailadres. Vrijwilligers van de Communicatiecommissie van HSV Catch hebben toegang tot de Catch Up nieuwsbrief verzendlijst administratie, uitschrijven van deze verzendlijst kan je zelf doen door in de betreffende mail op “uitschrijven” te klikken.

Via de mobiele app “KNBSB Competitie” en de teampagina’s op de HSV Catch website zijn een aantal van jouw persoonsgegevens (zoals naam, foto, vereniging en team) zichtbaar. Dit tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens afgeschermd moeten worden. Dit kan je zelf instellen in de mobiele app, standaard instelling is “Normaal” wat betekend dat naam en foto zichtbaar is.

Vanuit de KNBSB – de sportbond waarbij HSV Catch is aangesloten – kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen HSV Catch Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je wordt overgeschreven naar een andere vereniging aangesloten bij de KNBSB, dan kan de ledenadministratie van deze vereniging, je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. HSV Catch en de KNBSB kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard? Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? Bij de verwerking van persoonsgegevens is HSV Catch gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens HSV Catch van mij verwerkt? Door in te loggen in de mobiele app “KNBSB Competitie” met je Catch-account kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met je team, terugvinden en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door HSV Catch kun je terecht bij het bestuur van HSV Catch of door een email te sturen aan de functionaris voor de gegevensbescherming (dataprivacy@hsv-catch.nl).

OPT-OUT Voor de bedrijfsvoering van HSV Catch is het noodzakelijk om een beperkte set van jouw persoonsgegevens te registreren en bij te houden. Het is niet mogelijk om je – als een actief lid – voor deze registratie uit te schrijven. Je kunt wel deze gegevens zelf inzien en bewerken, ook heb je de mogelijkheid om bepaalde gegevens af te schermen.

Indien je geen prijs stelt op informatie over HSV Catch via de nieuwsbrief, kan je dit aangegeven door in de betreffende mail op “uitschrijven” te klikken.

Wijzigingen privacybeleid HSV Catch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van KNBSB Competitie te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via https://www.hsv-catch.nl/data-privacy-statement/.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kan je contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van HSV Catch via dataprivacy@hsv-catch.nl.


Onze Sponsors