Overzicht Teams HSV Catch


Teamnaam Sport Klasse / Poule Team Pagina
JH1 - Honkbal Junioren 1Baseball2e klasse Poule B Link
JH2 - Honkbal Junioren 2Baseball3e klasse Poule B Link
AH1 - Honkbal Aspiranten 1Baseball3e klasse Poule E Link
PH1 - Honkbal Pupillen 1Baseball3e klasse Poule Q Link
PH1 - Honkbal Pupillen 1 Link
PH2 - Honkbal Pupillen 2Baseball3e klasse Poule R Link
PH2 - Honkbal Pupillen 2 Link
DS1 - Softbal Dames 1Softball1e klasse Poule A Link
DS2 - Softbal Dames 2Softball3e klasse Poule D Link
DS3 - Softbal Dames 3Softball4e klasse Poule D Link
HS1 - Softbal Heren 1Softball2e klasse Poule D Link
HS2 - Softbal Heren 2Softball3e klasse Poule H Link
JS1 - Softbal Junioren 1Softball1e klasse dubbels Poule A Link
JS2 - Softbal Junioren 2Softball1e klasse enkels Poule C Link
PS1 - Softbal Pupillen 1Softball1e klasse Poule B Link
BM1 - BeeBall Majors 1Beeball1e deel Poule B - Rotterdam/Den Haag Link
BR1 - BeeBall Rookie 1Beeball1e deel Poule D - Den Haag Link
SL1 - Corbulo CatchersSlowpitchMixed League Poule A Link


Onze Sponsors