Club van 50

Leden en niet-leden die Catch een warm hart toedragen, kunnen Catch extra ondersteunen door lid te worden van de Club van 50. Elk jaar komt de Club van 50 bijeen om samen te bepalen aan welk doel het bij elkaar gehaalde bedrag wordt besteed.

Doe jij dit jaar ook mee? Maak dan €50,- over op rekeningnummer NL97RABO0302958797 o.v.v. Club van 50.


Onze Sponsors