Placeholder Image

Honkbal en Softbal bij Catch

Honkbal en softbal is een tactische teamsport, de afwisseling tussen slaan (hitting) en in het veld staan (fielding) maakt deze sport zo boeiend. Bij HSV Catch zijn er teams voor alle leeftijdscategorieën, voor zowel honkbal (jongens/heren) en softbal (meisjes/dames/heren).

HSV Catch is een bij de KNBSB aangesloten vereniging van ongeveer 180 enthousiaste leden. We zijn gevestigd op Sportpark Westvliet in Leidschendam-Voorburg.

De honk- en softbalcompetitie is van medio maart tot media oktober, met een stop in de zomervakantie. In de winter zijn er geen wedstrijden, maar is er wel een indoor aanbod in de vorm van trainingen en indoor activiteiten.  

Momenteel heeft HSV Catch teams in de volgende leeftijdscategoriën:

Beeball Kinderen vanaf 5 jaar spelen beeball, een spelvorm voor jongere kinderen, waarbij ook een competitie wordt aangeboden.

U12 Voor kinderen van ongeveer 10 t/m 12 jaar..

U15 Voor de jeugd van 13 t/m 15 jaar.

U21 voor de jeugd van 15 t/m 21 jaar

Senioren Volwassenen vanaf 18 jaar. Senioren kunnen honkbal, softbal en/of herensoftbal spelen. Er is ook een mogelijkheid om recreanten mixed Softbal Slowpitch, echter dat biedt Catch niet ieder jaar aan.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden om onze teams te versterken en onze leden een leuke sport ervaring te bieden. Voor sommige teams kan een wachtlijst bestaan.

Proeftrainingen

Lijkt het je leuk om te komen Honk- of softballen bij Catch ?
Doe dan mee aan drie gratis proeftrainingen en ervaar het zelf. Vul het interesse formulier in en we nodigen je uit voor 3 vrijblijvende proeftrainingen!

Heb je al proeftrainingen gehad en/of wil je lid worden van Catch, vul dan het HSV Catch inschrijfformulier in.


Inschrijven

De statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) kunnen worden opgevraagd bij secretaris@hsv-catch.nl en liggen ter inzage in de kantine. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat u impliciet accoord met deze documenten.

De volgende aspecten zijn uit het HR gelicht die te maken hebben met het lidmaatschap:

 • Je gaat het lidmaatschap aan per heel kalenderjaar.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij vóór 31 december schriftelijk, per e-mail of via de website is opgezegd én deze opzegging is bevestigd door de secretaris.
 • Het lidmaatschapsgeld bestaat uit twee delen – het deel voor de verenigingscontributie en het deel voor de KNBSB bondscontributie – en wordt per doorlopende automatische incasso geïncasseerd.

Verenigingscontributie
Dit lidmaatschapsgeld wordt naar rato van het moment van lid worden bepaald (het aantal resterende maanden). Deze contributie is ook leeftijdsgebonden, als leeftijdsgrens geldt de 31 december van het lopende kalenderjaar.

De maximale contributie per gezin, ookwel het familielidmaatschap genoemd, geldt voor ouders/verzorgers en hun kinderen welke op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Bij afwijkende situaties kunt u het bestuur raadplegen of u eventueel in aanmerking komt voor het familielidmaatschap.

Bondscontributie
Dit bedrag wordt jaarlijks door de KNBSB (Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond) vastgesteld en wordt niet naar rato van de lidmaatschapsperiode bepaald. Dit betekent dat het bedrag altijd hetzelfde blijft, ongeacht wanneer in het jaar je lid wordt. Dit bedrag int de vereniging namens de bond en moet dus 100% aan de bond worden afgedragen. Deze contributie is leeftijdsgebonden en wordt jaarlijks door de KNBSB vastgesteld.

Het contributiejaar loopt per kalenderjaar.
De automatische incasso van de jaarcontributie vindt plaats in 10 maandelijkse termijnen. Het maandbedrag wordt omstreeks de 27e van dezelfde maand geïncasseerd in de maanden januari t/m oktober. Bij stornering door onvoldoende saldo of een andere reden geldt een administratieve toeslag van €5 welke de maand erop wordt geïncasseerd, TENZIJ het lid binnen 5 werkdagen na de initiële datum het verschuldigde bedrag alsnog per bank overmaakt.

Aanmelden kan alleen via het formele inschrijfformulier u met de button kunt downloaden.

INSCHRIJFFORMULIER
Het formulier – inschrijvingsformulier en het incasso machtigingsformulier – dienen dan per email en ondertekend te worden opgestuurd naar ledenadministratie@hsv-catch.nl.

Contributie

Verenigings contributie Bonds contributie Totaal Contributie Maandelijkse Incasso
Jeugd tot 10 jaar, competitie € 126,00 € 19,00 € 145,00 € 14,50
Jeugd tot 18 jaar, competitie € 198,10 € 31,90 € 230,00 € 23,00
Jeugd, niet spelend, trainingslid € 56,00 n.v.t. € 56,00 € 5,60
Senior, niet spelend, trainingslid € 97,00 n.v.t. € 97,00 € 9,70
Senior, recreatief, slowpitch competitie € 119,05 € 37,95 € 157,00 € 15,70
Senior, competitie € 247,20 € 72,80 € 320,00 € 32,00
Familielidmaatschap / max. per gezin n.v.t. n.v.t. € 826,00 € 82,60
Verenigingslid (*) € 44,00 n.v.t. € 44,00 € 4,40
Club van 50 (**) € 50,00 n.v.t. € 50,00

(*) Verenigingslid: Leden die niet trainen en niet deelnemen aan de competitie. Lidmaatschap is ter ondersteuning van Catch.

(**) Club van 50: Mogelijkheid om Catch structureel te sponsoren voor specifieke projecten. Meer informatie over Club van 50

Betalingsverplichting

Bij niet-tijdig betalen van contributie, hanteren we de volgende procedure:

 • Betalingsherinnering (betalen binnen 8 dagen);
 • 1e Aanmaning (betalen binnen 8 dagen)
 • 2e Aanmaning (betalen binnen 8 dagen)
 • Versturen brief Wet op Incasso Kosten (WIK) (betalen binnen 15 dagen)
 • Alle bijkomende (incasso-) kosten zijn voor het  betreffende lid

Bij het uitblijven van betaling na de 2e aanmaning wordt het speel- en trainingsrecht opgeschort. Indien betaling na de WIK brief alsnog uitblijft, dan zal betreffend lidnummer bij de bond worden uitgeschreven en wordt het lid aangemerkt als wanbetaler waardoor hij of zij, zelfs na beëindiging van het HSV Catch lidmaatschap, van de Nederlandse competitie wordt uitgesloten.

Image

Opzeggen lidmaatschap HSV Catch

Het lidmaatschap van HSV Catch wordt jaarlijks automatisch verlengd tenzij vóór 31 december is opgezegd én deze opzegging is bevestigd door de secretaris of de ledenadministratie.

Je kunt gedurende het hele seizoen opzeggen, maar het lidmaatschap eindigt formeel per eerstvolgende 31 december. Zoals bij de inschrijving is vermeld en zoals het ook in het Huishoudelijk Reglement staat, ga je het lidmaatschap aan voor een heel kalenderjaar. Je bent dan ook contributie verschuldigd tot en met eerstvolgende decembermaand, ongeacht of je nog speelt of niet. Er is geen restitutie van (een gedeelte van) de contributie mogelijk indien je tijdens het seizoen je lidmaatschap beëindigt.

Middels het onderstaande elektronisch opzegformulier kun je je lidmaatschap bij HSV Catch beëindigen per eerst volgende 31 december.

De automatische bevestiging die je krijgt na het invullen van het opzegformulier geldt NIET als bevestiging! De opzegging is pas definitief als deze schriftelijk of per e-mail is bevestigd door de secretaris of de ledenadministratie. Bewaar deze bevestiging goed om eventuele discussies te vermijden.
Opzeggingen kunnen ook per e-mail worden gedaan aan ledenadministratie@hsv-catch.nl. Opzeggen mondeling of alleen bij de coach is dus geen geldige opzegging.

Let op: 31 december is een harde deadline, waar we niet van kunnen afwijken i.v.m. financiële verplichtingen aan de KNBSB, het opstellen van de begroting en de diverse teamindelingen voor het volgende seizoen.

Een opzegging na 31 december betekent dat je de volledige contributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd bent en dat HSV Catch dit ook in rekening zal brengen.

Image

Clubkleding

De clubkleding van HSV Catch is verkrijgbaar bij SSK Europe (Kwintsheul).

Met alleen deze leverancier zijn afspraken gemaakt en zij voeren de door Catch goedgekeurde tenue ontwerpen, dit om te borgen dat al onze teams uniform op het veld staan.

U kunt online bestellen of de winkel bezoeken. Het kan meevallen, maar houd rekening met een levertijd van 6 – 8 weken.


Catch wedstrijd tenue voor honk- en softbal
 • Grijze broek
 • Navy/donkerblauw overshirt met Catch logo
 • Donkerblauw ondershirt
 • Donkerblauwe lange sokken
 • Donkerblauwe helm (softbal eventueel met helm-masker)
 • Catch Cap (Pet)
 • Honk- of softbalhandschoen
 • Alleen softbal infieldmasker (verplicht voor jeugd, aangeraden voor senioren)
 • Alleen jongens/heren Toque
Image
Diverse Catch artikelen

Scan de code om de artikelen te bestellen, of klik op de onderstaande link.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
BESTELLEN